Baner Admedia Consulting

 • przygotowanie strategii public relations
 • określenie najważniejszych cech przekazu oraz grup docelowych, do których przekaz powinien być kierowany
 • efektywne dostarczenie informacji do wybranych odbiorców
 • tworzenie procedur i/lub zasady komunikacji Klienta z mediami
 • opracowanie bazy mediów (typowanie mediów pod kątem skuteczności dotarcia i grupy docelowej)
 • stała współpraca z dziennikarzami:
  • bezpośredni kontakt
  • prowadzenie wszelkich nietypowych działań o charakterze promocyjnym
  • udzielanie wywiadów i dodatkowych informacji
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mediów
  • organizowanie konferencji prasowych, paneli i briefingów
  • występowanie przed kamerami
  • obrona przed atakiem mediów
 • reakcja na publikacje czy emisje informacji (szczególnie negatywne) dotyczące Klienta
 • monitoring mediów:
  • miesięczne raporty medialne
  • zestawienie informacji w mediach jakie pojawiły się o kliencie
 • pozyskiwanie pozytywnego rozgłosu w mediach Usługi public relations

bottom banner